Archieven
Historie van Katwijk
-


    Archieven en verzamelingen van instellingen, personen en families uit Katwijk.

    Archieven van instellingen in Katwijk

Menu


Rederij A. den Dulk

Het archief van deze rederij, circa 15 m, is in 1997 geschonken aan het Genootschap Oud Katwijk. Het ligt nog ongeordend opgeslagen in het Katwijks Museum en zal door het Genootschap geinventariseerd worden.


Heren van beide Katwijken, het Zand en Valkenburg enz. 1325 - 1927

Toegang: Inventaris en kaart-inventaris

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.19.27 en kaartarchief WKF


Notarieel archief van Katwijk 1702 - 1905

Toegang: Inventaris en plaatsingslijsten (1843 - 1905)

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.04.01 (voor 1843),


Gerechtelijk archief van Katwijk 1434 - 1810

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.03.08.072


Familie van Wassenaar van Rosande

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.20.63


Familie Wassenaar van Catwijk

Toegang: Plaatsingslijst

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.20.62


Vredegerecht in Katwijk 1811

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.03.18.07


Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1613 - 1812

Kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. (Onder)trouwboeken uit de rechtelijke archieven en de registers van de gaarder van de impost op het trouwen en begraven (1695 - 1805).

Toegang: Inventaris en supplement plaatsingslijst

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.04.10.048


Registers van de burgelijke stand 1811 - 1842

Ook het register van aanneming van geslachtsnamen wordt hier bewaard. Openbaarmaking: 100 jaar voor geboorteakten, 75 jaar voor huwelijksacten en 50 jaar voor overlijdensakten. De registers van na 1842 zijn verloren gegaan. Deze zijn te raadplegen bij de gemeente of het Centraal bureau voor Genealogie.

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 9.096


Weeskamer 1550 - 1862

Toegang: Plaatsingslijst

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.04.06.048


Vuurbaak 1750 - 1818

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.17.08


Meerburg's Noordzeevisserij en Haringexport 1823 - 1974

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.21.03


Commissie van de Straatweg van het Schouw-Duivenvoorde naar Katwijk aan Zee 1822 - 1940

Deze commissie bekostigde het bestraten en daarna het onderhoud van de weg tussen Katwijk aan Zee en de Haagse Schouw.

Toegang: Plaatsingslijst

Bewaarplaats: Rijks Archief van Zuid Holland, Den Haag. nr. 3.02.29.03


Huis van Wassenaar

De inventaris en een copie van de leenregisters is aanwezig op de interne afdelingsbibliotheek van het Algemeen Rijks Archief in Den Haag.

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Kasteel Twickel


Kleine Archieven en Verzamelingen van het Genootschap Oud Katwijk

Door het Genootschap Oud Katwijk zijn in de loop der tijd een groot aantal kleine archieven en verzamelingen verkregen. De meeste zijn zeer klein en incompleet.

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Katwijks Museum


Gasthuis van Katwijk aan Zee

Het archief van het Gasthuis van Katwijk aan Zee ligt nog ongeordend opgeslagen in de kelder van het verzorgingstehuis Duinrand. Er is alleen een oude inventaris van de charters.


Hervormde gemeente van Katwijk aan Zee

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Hervormde gemeente van Katwijk aan de Rijn

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Gereformeerde kerk van Katwijk aan Zee

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Chistelijke Besturenbond (vakbonden)

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Coöperatieve Groenten-veilingsvereniging "Katwijk en Omstreken" B.A.

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Familie Meerburg

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Plaatwerkerij en Vertinnerij D.W.Slotboom

Toegang: Enkele stukken in het archief van de Groentenveiling

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Christelijke Werkliedenvereeniging "Eendracht" te Katwijk aan Zee

Toegang: Inventaris

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk


Gemeente Katwijk

Toegang:

Bewaarplaats: Gemeente Katwijk

Verder:


Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij

Stukken nagelaten door T.A.O. de Ridder bij de Gemeente Katwijk.


Maatschap tot exploitatie der duingronden in Katwijk aan Zee

Stukken nagelaten door T.A.O. de Ridder bij de Gemeente Katwijk.


N.V. Nederlandsche Visscherijverzekering Maatschappij

Stukken nagelaten door T.A.O. de Ridder bij de Gemeente Katwijk.